Ekshumacja

Ekshumacja to proces polegający na wydobyciu zwłok lub szczątków z grobu i przeniesienie ich w inne miejsce, na tym samym lub innym cmentarzu. Aby możliwe było wykonanie ekshumacji niezbędne jest zezwolenia państwowego inspektora sanitarnego, który ma nadzór cmentarzem, na którym spoczywają szczątki. Z upoważnienia rodziny osoby zmarłej zajmują się tym firmy pogrzebowe.

Już od kilku lat z powodzeniem organizujemy proces ekshumacji zwłok i sprowadzenia ich do Polski. W chwili otrzymania wymaganych upoważnień od rodziny przystępujemy do niezbędnych działań w celu uzyskania odpowiednich zgód i pozwoleń. Kontaktujemy się również z zarządcą cmentarza w celu zawiadomienia go o planowanej ekshumacji. W przebiegu całego procesu prosimy naszych klientów o cierpliwość, gdyż cały proces trwa przeważnie do kilku tygodni, z powodu oczekiwania na formalne odpowiedzi z wymaganych urzędów.

Warunki formalne ekshumacji

Aby można było przeprowadzić ekshumację należy złożyć komplet dokumentów:

Ile kosztuje ekshumacja?

Cena ekshumacji ustalana jest indywidualnie i zależy m.in od:

Jak wygląda ekshumacja?

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Najbardziej rzetelnymi źródłami informacji na temat ekshumacji zwłok są: witryna rządowa oraz obowiązująca w naszym kraju Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.