Polacy na Słowacji zamieszkują przeważnie górskie rejony Spisza i Orawy oraz duże miasta, do których można zaliczyć Bratysławę czy Koszyce. W Bratysławie największe skupisko naszych rodaków znajduje się w dzielnicach Ruzinov i Nove Mesto.

Warunki formalne przewozu zwłok ze Słowacji do Polski

Aby przewieźć ciało osoby zmarłej do naszego kraju należy złożyć komplet dokumentów:

Dodatkowo w przypadku:

  Transportu trumny:

 • zaświadczenie domu pogrzebowego stwierdzające, że zwłoki zostały przygotowane do przewozu, złożone i zamknięte w metalowej trumnie, oraz że trumna nie zawiera niczego poza zwłokami

  Transportu urny:

 • Akt spopielenia
 • Zaświadczenie zakładu pogrzebowego, że urna jest z metalu i spełnia normy prawne i sanitarne
 • Zaświadczenie domu pogrzebowego stwierdzające, że prochy zostały przygotowane do przewozu, złożone i zamknięte w metalowej urnie, oraz że urna nie zawiera niczego poza prochami

Czas transportu ciała ze Słowacji do Polski

2-3dni robocze
formalności
+
2-4dni
transport

Formalności związane z organizacją niezbędnych pozwoleń i dokumentacji zajmują w znaczącej większości przypadków 2-3 dni robocze. Sam transport to dodatkowe 2-4 dni (z uwzględnieniem dni urzędowo wolnych od pracy). Dokładamy więc wszelkich starań, aby rodzina mogła możliwie najszybciej pożegnać bliskiego zmarłego i towarzyszyć mu w jego ostatniej drodze.

Procedura sprowadzenia zwłok ze Słowacji do Polski

 1. Przygotuj podstawowe informacje o osobie zmarłej, takie jak imię, nazwisko, adres, stan cywilny, czas i miejsce zgonu;
 2. Sprawdź czy Ty lub ktoś z najbliższej rodziny posiada dostęp do dokumentów osoby zmarłej takich jak: akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu współmałżonka, wyrok sądu potwierdzający rozwód (jeśli takie istnieją);
 3. Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 608-135-247;
 4. Prześlij nam mailowo (skan lub zdjęcie) komplet niezbędnych dokumentów, które dokładnie omówimy podczas rozmowy telefonicznej;
 5. Zaakceptuj przesłany kosztorys i prześlij mailowo (skan lub zdjęcie) podpisaną umowę wraz z uzgodnionym zakresem naszych usług i ceną;
 6. Czekaj na realizację usługi (o każdym podjętym przez nas działaniu będziemy informować na bieżąco)
 7. Po zakończonej usłudze przewozu sporządzimy niezbędne dokumenty umożliwiające osobom do tego uprawnionym odbiór zasiłku pogrzebowego z ZUS lub KRUS (stała kwota: 4000 zł)

Jak wygląda przewóz zwłok ze Słowacji do Polski?

Transport zwłok ze Słowacji do Polski odbywa się drogą lądową. Zwłoki przewożone są specjalistycznym karawanem, który spełnia szereg wymogów prawnych i sanitarnych. Każde nasze auto wyposażone jest w chłodnię oraz zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub urny. Dla poszanowania godności osoby zmarłej zapewniamy również, iż kabina kierowcy jest na stałe oddzielona od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich.

 1. Po zaakceptowaniu i podpisaniu umowy oraz przesłaniu skanów niezbędnych dokumentów nasz pracownik wyjeżdża do miejsca, gdzie znajduje się ciało osoby zmarłej i już na miejscu odbiera z pobliskich urzędów oryginały dokumentów umożliwiających kontunuowanie procedury sprowadzenia zwłok z zagranicy.
 2. W następnej kolejności nasz Pracownik udaje się we wskazane wcześniej miejsce (najczęściej jest to kostnica) w celu odbioru ciała i zapewnienia mu odpowiedniego przygotowania do przejazdu.
 3. Na Państwa życzenie wykonujemy zdjęcie ciała, by mieli Państwo pewność, że w trumnie znajduje się wskazana osoba. (Usługa jest bezpłatna, zdjęcia otrzymują Państwo na karcie SIM)
 4. Przed wyjazdem z kraju zajmujący się Państwa sprawą Pracownik dokonuje odprawy konsularnej w odpowiednim dla miejsca zamieszkania osoby zmarłej Konsulacie.
 5. Przed planowanym wyjazdem Rodzina jest informowana (mailowo lub telefonicznie) o dokładnym przebiegu wybranej trasy i planowanym czasie przyjazdu na wskazane miejsce na terenie naszego kraju.

Cena:

Transport zwłok ze Słowacji do Polski to koszt od 6,500 do 9,900 PLN.W celu dokładnej wyceny prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:  +48 608-135-247

Nasza oferta obejmuje:

 1. Transport zwłok
 2. Organizacja kompletu dokumentów, w tym niezbędnych tłumaczeń i zezwoleń
 3. Transport zwłok lub urny karawanem do wybranego miejsca wskazanego przez Państwa
 4. Trumna z wkładem metalowym: standardowa, bądź inny model do wyboru
 5. Urna: standardowa, bądź inny model do wyboru
 6. Ubranie ciała (ubranie dostarczone przez rodzinę lub naszą firmę), przygotowanie zwłok przed transportem
 7. Ubranie do pochówku
 8. Tłumaczenie aktu zgonu
 9. Dodatkowe odpisy aktu zgonu
 10. Wymagane indywidualnie dokumenty z urzędów w Polsce i za granicą
 11. Odprawa konsularna
  • (pozyskanie Zaświadczenia na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do kraju, które Konsul wydaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku)
 12. Odprawa graniczna
  • (pozyskanie odpowiednich dokumentów i zezwoleń umożliwiających odprawę celną i sanitarną)
 13. Opłata za odbiór ciała: według cennika placówki
 14. Chłodnia na terenie Polski, przetrzymanie urny do momentu pogrzebu
 15. Kremacja
 16. Ekshumacja zwłok/prochów na terenie danego kraju i transport do Polski
 17. Relikwiarz
 18. Pomoc prawna w pozyskaniu finansowania na transport zwłok lub przewóz prochów
  • (zasiłek ZUS/KRUS, polisy ubezpieczeniowe, polisy do kredytów/kont bankowych, ubezpieczenia pracownicze, OFE, odszkodowania za wypadki losowe i komunikacyjne)

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Najbardziej rzetelnymi źródłami informacji na temat transportu zwłok ze Słowacji są: witryna rządowa  oraz obowiązująca w naszym kraju Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Mogą Państwo również spróbować uzyskać potrzebne informacie w Ambasadzie RP w Bratysławie.

© 2023 Chwolka, Polski Zakład Pogrzebowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona zrealizowana przez buxlabs.pl

Zadzwoń +48 608-135-247 lub napisz  | chwolka@onet.eu