Kremacja w Chorwacji

Od 1985 roku w Chorwacji działa jedno krematorium na zagrzebskim cmentarzu Mirogoj, a liczba ceremonii spopielania bardzo szybko rośnie, głównie ze względu na niższe koszty organizacji ceremonii i opieki nad grobem, w którym znajduje się urna.

Chorwackie prawo nie pozwala na swobodne dysponowanie urną z prochami, co oznacza, że urnę należy pochować w grobie lub rozsypać w Ogrodzie Róż przy Sunčana staza (ścieżce słonecznej). Aby rozsypać prochy gdzie indziej, konieczne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia.

Warunki formalne kremacji w Chorwacji

Aby móc poddać ciało osoby zmarłej kremacji należy złożyć komplet dokumentów:

Procedura kremacji w Chorwacji

Cała procedura w krematorium w Zagrzebiu trwa trzy dni i rozpoczyna się ceremonią pożegnania, po której trumnę, wykonaną z miękkiego drewna i bez żadnych metalowych części, powleka się i umieszcza w komorze chłodniczej.

Proces kremacji przeprowadzany jest drugiego dnia i trwa prawie 3 godziny

Trzeci dzień jest zarezerwowany na umieszczenie urny.

Cena kremacji w Chorwacji

Cena kremacji w Chorwacji:

  • Odbiór ciała
  • załatwienie wszelkich niezbędnych formalności (dokumenty z urzędu, odprawa konsularna);
  • załatwienie wszelkich niezbędnych tłumaczeń;
  • kremacja;
  • drewniana trumna kremacyjna;
  • urna podstawowa;
  • dostarczenie urny do miejsca docelowego, wskazanego przez Państwa.

Całkowita cena kremacji i transportu w przypadku Chorwacji to koszt:

8,500 - 12,900 PLN.

Gdyby chcieli Państwo skorzystać z naszych usług, prosimy o kontakt pod numerem +48 608-135-247 w celu omówienia szczegółów i sporządzenia pełnego kosztorysu.